Mali prilog razumijevanju snova

Submitted by zastavnik Džemo on 06/01/2014 - 14:07

1 Mali prilog razumijevanju snova

Snovi imaju mnogo svrha. Uopšte, sanjanje je jedna od najnasušnijih potreba organizma. Procene su da se može pre preživeti bez hrane nego bez spavanja i sanjanja. Ipak, nema dominantne, probitačne teorije zašto sanjamo, čak ni zašto spavamo. Ja ću ovdje izložiti neke funkcije snova, i vrlo šture, opšte smjernice za tumačenja. Ovo dolazi iz mog iskustva sa svojim i tuđim snovima. Ono što mogu da kažem o svom iskustvu jeste da je višegodišnje, studiozno i da nisam samouk. Da kažem i da je jedan od kriterijuma po kojima se može kazati da je san protumačen, prema mom pokojnom profesoru Nastoviću, kada i snevač i tumač imaju osećaj da je tumačenje „pogodilo suštinu”, što sam, sa sobom i sa drugima dosta puta iskusio.

Treba kazati jednu vrlo bitnu stvar. Snovi su područje ljudskog funkcionisanja koje je možda najmanje istraženo. U odnosu na to koliko vremena provodimo u tom stanju, vidi se da nema ništa toliko značajno, a toliko nepoznato. Postoji mnogo teoretičara snova, i mnogo teorija snova. Postoje i mnogi eksperimenti. Ono čega nema mnogo, jesu pokušaji razumijevanja snova. Ima ih pak, sasvim dovoljno da potaknu na razmišljanje. Mnogi ljudi su mnogo doprinijeli tom razumijevanje. Jedan od ljudi koji je najviše doprinio jeste i K. G. Jung. Ipak, njega pominjem sada samo iz jednog razloga. On je rekao da uprkos svem dotadašnjem znanju o psihologiji snova, i svom doprinosu temi, da to poglavlje nikako ne treba zatvoriti i da treba da dođu nove dopune sve onoga što su on i drugi podučavali. To je pravi naučnički, a i stav velikog čovjeka. Ovo napominjem da bih kazao da je sve što kažem ovom prilikom neki skup ideja tih velikih ljudi i nešto malo mojih, i da ovo nikako ne treba posmatrati kao pokušaj da se obuhvatno da prikaz shvatanja snova.

Ako snovi imaju svrhu sledeće pitanje se nameće, znači li to da svaki san ima poruku? Zavisi kako se shvati poruka. Ako je to način da se kaže da naš nesvjesni dio ima nešto da iskaže, onda je odgovor da. Ali ako se želi kazati da nesvjesno uvjek šalje neke ciljane informacije, to jest „želi” da komunicira, onda je odgovor odrečan. San može jednostavno biti refleksija sadašnjeg stanja čovjeka i njegovih potreba. Na primjer, neko ko se nalazi u situaciji da je napušten od socijalne okoline, može sanjati da sam tumara po nekim pustim ulicama grada, ili po pustinji...

Naravno, što je čovjek više u kontaktu sa svojim unutrašnjim stanjem, to je manja potreba nesvjesnog da se izražava, jer je ono više u kontaktu sa svjesnim dijelom ličnosti, te je manja potreba da se sanja. Na tu ideju je i Adler nabasao. Dakle, ljudi koji idu putem aktivnog ličnog samorazvoja, nemaju toliku potrebu da sanjaju. Ali to ne znači da ljudi koji ne sanjaju, ili da budem precizan – koji ne pamte svoje snove (pošto svi sanjamo) - jesu samoaktualizovane osobe. Češće je slučaj da su to ljudi koji nisu u dosluhu sa svojim unutrašnjim entitetima, pa onda ta unutrašnja stanja ne mogu da „isplivaju“ do svijesti. Nerijetko su to ljudi sa snažnom orjentacijom ka praktičnošću, racionalnim razmišljanjem i rijetkim fantaziranjem, a posebno rijetkim oko stvari koje smatraju na neki način nemogućim.

Veoma, veoma, bitno je napomenuti da su snovi, dio nesvesnog dijela ličnosti. Dakle to je dio ličnosti, dio nas, i tako ga treba posmatrati, a ne kao tamo-nešto-što-se-dešava-noću. Kažem da je veoma bitno zbog sledećeg – naš život i način na koji mu se prilagođavamo, naš stil mišljenja i manir ispoljavanja osjećanja, kao i otvorenost prema svijetu i novim iskustvima, i druge bitne karakteristike -  umnogome određuju i stil snevanja. Dakle ako je neko preduzimljiva ličnost, vjerovatno će biti i preduzimljiv u snovima, ako je neko povučen, vjerovatno će biti takav i tokom noćnog perioda moždane aktivnosti. Ali napominjem da kako na javi ima izuzetaka, tako je i u snovima. Ako je neko mnogo zastranio na neki način, i to ga dovodi u probleme, onda će nesvjesno pokušati da koriguje to. Najbolji načini su košmari, sa snažnim, strašnim porukama, koje se javljaju kada nešto nije u redu. Sledeća stvar, što jeste i izuzetak od uobičajnog stila života a reflektuje se u snovima, jeste prenaglašavanje osobina koje nemamo. Dakle ako je nego previše povučen, lako može sanjati da je general koji vodi vojsku u bitku, ili da je predsednik SAD-a, ili tako nešto. Još jedna, možda najupečatljvija opcija, jeste kombinovanje ovog prenaglašavanja, sa nekom košmarnom, bezizlaznom situacijom, zbog koje se budimo u paničnom strahu. Onda nešto ozbiljno nije u redu.

2 Mali prilog razumijevanju snova

Ono što je značajno za razmišljenje o snovima jeste emocionalni ton koji imaju. Tu se gruba podjela može izvršiti na košmare i sve ostale. Ovi snovi straha imaju funkciju da čovjeku obrate pažnju na neki aspekt funkcionisanja koji lošije funkcioniše, zbog nas i/ili zbog našeg okruženja. Svi ostali snovi su obično nekog emocionalnog tona srednje jačine, izuzev rijetke situacije kada postoji jako pozitivan osećaj u snovima. Koliko znam, to se javlja samo u dva slučaja: kada smo u nekoj vrlo lošoj životnoj situaciji, pa smo na neki način ugroženi, ili je neko naš ugrožen, pa onda slede ti obnavljajući snovi (na primjer, ljudi u logorima su sanjali hranu i gozbe, ili situacija kada sanjamo nekog bliskog ko je umro, pa ga mi srećemo kroz snove) i druga situacija su snovi na nekim životnim prekretnicama, kada naša ličnost uzrasta, i otvaraju se pred nama nova poglavlja života. Dakle, to su osećaji koji su tu da dodatno „poguraju” ličnost, to jest Ja, u pravcu daljeg napretka. Negdje se nazivaju snovi individuacije, ili samoaktualizacije.

Još jedan bitan aspekt snova, koji može poslužiti kao kriterijum za dalju podjelu, a i bitan je kod interpretacije, jeste - dužina snova. Ta dimenzija obuhvata sve od onih dugačkih snova za koje nam se čini da sanjamo cijelu noć, do onih najkraćih koji se sastoje od samo jedne slike, ili jedne najkraće sekvence. Ono što se sa sigurnošću može kazati je da ti najkraći obično prenose relativno bitnu poruku. Takve snove obično sanjaju ljudi koji puno i ne pamte snove, pa kad počnu da malo razmišljaju o snovima, onda počinju i da ih pamte. Dakle to na neki način predstavlja jedan od najrudimentarnijih susreta sa nesvesnim i stoga poruka obično bude kratka. Kao i u životu, ako znamo da nas neko ne razumije, obično ćemo pokušati samo da mu objasnimo to šta želimo od njega ili da uspostavimo neki zajednički kod i to je sve. Nećemo mu prepričavati dogodovštine sa prošlog ljetovanja. Druga situacija, veoma dugačkih snova, naizgled paradoksalno, može takođe, i često je to slučaj, naći se kod ljudi koji imaju malo kontakta sa nesvesnim. Ali ovi ljudi su u kakvom-takvom kontaktu i to im je na neki način zanimljivo. Ti snovi su veoma opširni, često i veoma fantastični, sa velikim brojem likova iz svijeta fantazije. Radnje su raznovrsne i komplikovane, i oni se često bude začuđeni svojim snovima. Tu nesvjesno pokušava da „progura” ideje na taj drugačiji način, obasipanjem čovjeka raznovrsnim likovima i događajima, to jest „cilja” da skrene pažnju čovjeka. Međutim ovi dugački snovi se mogu javiti i kod ljudi koji sanjaju, pamte i misle o svojim snovima. To je obično slučaj kada ima puno stvari na koje se čovjeku „želi” ukazati. Kada kažem ukazati ne mislim samo na neku specifičnu određenu poruku, kao što sam na početku rekao. To može jednostavno biti ponovno preživljavanje neke situacije koja se desila na javi, ali sada jezikom nesvesnog. Recimo, ako smo proživjeli burno veče, kada smo upoznali mnoge interesantne ljude, pronašli romantičnu zainteresovanost prema nekome, a usput se posvađali sa najboljim prijateljem i izgubili opkladu, naravno da zbog tako mnogo tema, nismo stigli da se presaberemo oko svega, pa san može biti neka konsolidacija. A može biti još jedna stvar u pitanju - tada se mogu ukazati neki aspekti na koje čovjek u svjesnom stanju nije obratio dovoljno pažnju.

E sad, nešto o posebnom jeziku. Postoji ideja o posebnom načinu „govora” snova. From ga naziva „zaboravljeni jezik”. Kaže da je to način izražavanja koji je svima nama kroz istoriju ljudske vrste bio dostupan, ali da je izgubljen u periodu napredovanja civilizacije. Kaže da je racinalni um koji se razvio, napretkom civilizacije, uslovio i nove načine tumačenja simbola oko nas, a i širinu njihovog upotrebljavanja. Na primejer, vatra danas racinalnom čovjeku na nivou svijesti obično znači uništenje, dok je kod ljudi kroz istoriju igrala mnoge uloge: utješitelja u noći (to će kazati svako ko je bio u divljni bez vatra) pa onda toplotu, zaštitu od predatora i uljeza, način da se spremi hrana... Dobar primjer za smanjenu širinu upotrebljavanja je dao sam From. Kaže da današnji čovjek, realista, barata samo „realnim” pojmovima, koje je mogao savladati i njima manipulistati, pa stoga ima toliko riječi za razne automobile i prevozna sredstva, a samo jednu riječ za ljubav. Otkuda osjećaj nepoznatosti i stranosti snova dobro je izrazio Irvin Jalom: „Jedno od najvećih ograničenja sa kojim se susrećemo je što konačni proizvod sna mora biti gotovo potpuno vizuelan. Stoga je veliki izazov u stvaranju snova pretvoriti apstraktne procese u vizuelnu predstavu”. Upravo ta kompozicija vizuelnih predstava koje na nas ostavljaju utisak, zajedno sa njegovim afektivnim tonom, je ono što je teško razložiti na koncepte života na javi, i raščivijati šta bi to trebalo da „znači”, i tu, ja volim da kažem, posao tumača naliči na posao nekog automehaničara kod koga su dovedena kola da ih popravi. On ne zna šta je kolima, to jest, šta san znači, ali ide okolo-naokolo ispitujući dok ne otkrije kvar, odnosno pogodi suštinu sna, i on i snevač ne budu zadovoljni.

Ovo su neke najopštije odrednice neophodne za shvatanje snova, kako ih ja vidim. Proces interpretacije snova se ne može opisati, mora se doživjeti, da bi se shvatio na pravi način. Pri tome, jasno je da nije nikakva magija ili gatanje u pitanju, već se sadržaj sna asocijacijama (slobodnim ili usmjerenim) dovodi u vezu sa životom snevača, ili aplifikacijama dovodi u vezu sa kolektivnim idejama i simbolima. Ipak, kako kaže Jung, a i meni je blisko pameti, svaki san može biti prilično shvaćen i od strane laika, ako se dovoljno misli o njemu, tako da preporučujem – samo naprijed u otkrivanje i upoznavanje bitnog dijela i načina funkcionisanja svoje ličnosti – mislite o svojim snovima!

 

 

Napomena: 
Nijedan deo teksta ne sme biti reprodukovan bez prethodnog odobrenja autora ili redakcije portala. Nećemo objavljivati uvredljive, nepristojne i netolerantne komentare.
Podeli: