Zaljubljivanje i zaljubljenost - introspekcija i biologija

Submitted by zastavnik Džemo on 12/09/2013 - 13:46

1

Prvo čovjek uvidi nešto, na fizičkom ili mentalnom planu, što je dovoljno da mu privuče pažnju. Malo ispituje u vezi sa tim, i ako uvidi da je to zapravo ono što je on mislio da jeste, proces se nastavlja. Tada čovjek bude otvoreniji za komunikaciju sa tim nekim (što ne znači da je do sad bio zatvoren) i lakše uviđa i „traži” još elemenata koji bi mu se svidjeli. Što je više elemenata, privlačenje je jače i čini se da raste eksponencijalno (dakle, kasnija pronalaženja toga nečeg primamljivog, usled „nagomilanosti” afekta, prouzrokuju mnogo jače sviđanje, nego ona sa početka).

Slede pokušaji da se sa tim nekim provede što više vremena i dalje upozna. To već podrazumjeva otkrivanje nekih ključnijih stvari, koje počinju čovjeku mnogo da znače. Obično su to neke bezazlene stvari za koje pretpostavljamo da „otkrivaju” ličnost drugoga na indirektan način; neka razmišljanja, navike, ili nerazmišljanja i odbojnost prema nekim stvarima... Taj proces otkrivanja je obično uzajaman. Naše su pretpostavke da su to neke stvari koje manjem broju ljudi otkrivamo, ili dosta kasnije tokom upoznavanja, pa to što se izlažemo drugome i što nam je drugi izložen, a nailazimo na skoro apsolutno prihvatanje, povlači za sobom i jačanje afektivnog tona, dakle produbljenost emocija. Zbog tog posebnog približavanja i fizičkog (pa i seksualnog) dopadanja, počinjemo da osjećamo posebnu povezanost sa tim nekim. Moguće je da onda slijede mali testovi, u vidu provjere tadašnjeg stanja, a kojim se usput provjeravaju granice toga nekog, koga sada ozbiljno uzimamo kao mogućeg partnera.

U neko doba, bez ili sa testovima, čovjek počinje da misli na tu osobu i kada nisu u direktnoj komunikaciji i da zamišlja razgovor sa njom i njeno društvo, sve sa prijatnim emocijama, i na mnogo opušteniji način nego što je to slučaj u realnosti. Dalje, sve više je potrebna i traži se društvo te osobe, jer na to nagoni dosadašnji tok, a posebno, skoro opsesivna razmišljanja o njoj. Taj unutrašnji razgovor sa tom osobom, ima dvije funkcije: sa jedne strane, opušta svjesnu psihu od svakodnevnih problema, budući da je ekstremno prijatan, i od bojazni pri ponovnom susretu sa tom osobom, a sa druge strane nagoni na dalju interakciju čovjeka, te podiže tempo komunikacije. Sada postoje dvije mogućnosti; u jednoj čovjek bude osjetljiv za drugog i dovoljno svjestan da primijeti postoje li takvi znaci i ponašanja od drugoga, kome se posvjećujemo ili ne. U oba slučaja može se dalje produbljivati zaljubljivanje, ali ako je čovjek svjestan da nema fidbeka od drugog, može su usporiti ili sasvim zaustaviti. Kada se ne mogu kontrolisati prijatna zamišljanja druge osobe, to je pouzdan indikator zaljubljenosti.

2

Na ovu (nadam se širevažeću) introspektivnu priču se nadovezuje ona, surovo naučnička i redukcionistička. Dva čovjeka, Bartels i Zeki, su skenirali mozgove zaljubljenih ljudi dok gledaju slike svojih partnera i majki koje gledaju slike svoje dece, i još svašta nešto (The neural correlates of maternal and romantic love). Utvrdili su da u regionima koji su jače pobuđeni vlada push-pull mehanizam, koji, uprošćeno rečeno, funkcioniše tako što je samo viđanje tih prizora nagrada po sebi. Oni regioni čija aktivnost prilično opada su oni vezani za više kognitivne procese, negativne emocije, i za donošenje socijalnih stavova o toj osobi. Jednostavno rečeno, mi se zaglupljujemo, a posebno u vezi sa tom osobom, a samo viđenje te osobe aktivira fiziološko zadovoljstvo, koje autori upoređuju sa dejstvom kokaina, ili hrane i vode.

Moglo bi se kazati da taj unutrašnji sistem nagrade u mozgu nagoni na dalje komuniciranje, kako kazah ranije, jer je zadovoljstvo očigledno veliko, i subjektivno i objektivno posmatrano. Ono (zadovoljstvo) je vjerovatno i veće, jer ne razmišljamo mnogo racionalno, barem o toj osobi, pošto nema njenog osuđivanja, a i sve negativne emocije su prilično inhibirane.

 

 

Napomena: 
Nijedan deo teksta ne sme biti reprodukovan bez prethodnog odobrenja autora ili redakcije portala. Nećemo objavljivati uvredljive, nepristojne i netolerantne komentare.
Podeli: