Kompanije nespremne za primenu Opšte regulative za zaštitu podataka

Submitted by Julija on 31/10/2016 - 16:23

keep data safe

Istraživanje „Stanje privatnosti podataka u Evropi” kompanije „Simantek” pokazalo da 96 procenata kompanija ne poznaje GDPR

Korporacija „Simantek” nedavno je objavila podatak da 96 procenata kompanija još uvek ne razume u celosti evropsku Opštu regulativu za zaštitu podataka (GDPR) koja će stupiti na snagu u maju 2018. godine.

Rezultati istraživanja „Stanje privatnosti podataka u Evropi” intervjuisanjem 900 donosilaca poslovnih odluka i odluka u vezi sa IT-em širom Velike Britanije, Francuske i Nemačke, pokazuju da je 91 procenat ispitanika zabrinut da li će moći da uskladi svoje poslovanje sa zakonom. Studija je takođe otkrila da samo 22 procenata kompanija smatra da je u naredne dve godine usaglašavanje sa zakonom njihov zadatak visokog prioriteta, a samo 26 procenata ispitanika veruje da je njihova organizacija potpuno spremna za primenu GDPR-a.

keep data safe 2

Nedostatak svesti o zakonskoj regulativi

Skoro četvrtina ispitanika odgovorila je da poslovanje njihovih organizacija uopšte neće biti usaglašeno, ili će samo delimično biti usaglašeno sa zakonom do 2018 godine. U ovoj grupi ispitanika samo petina veruje da je uopšte moguće biti u potpunosti usaglašen sa odredbama GDPR-a, dok polovina veruje da će neki delovi kompanije biti u stanju da se usaglase, dok drugi zasigurno neće.

Nepovezanost prioriteta

Kompanije se sa jedne strane bore da postanu usaglašene sa zakonom, ali ostaju nepovezane sa potrošačima, u smislu zaštite privatnosti podataka i bezbednosti.

Približno tri četvrtine kompanija ne smatra da je kompanijska reputacija po pitanju privatnosti među tri vodeća aspekta za razmatranje prilikom izbora sa kim će poslovati, uprkos tome što potrošači postavljaju pitanja u vezi sa bezbednošću podataka u više od jedne trećine transakcija.

Podjednako zabrinjavajuć je i nalaz da 35 procenata ispitanika ne veruje da njihova organizacija etički pristupa obezbeđenju i zaštiti podataka.

Ovo je značajno nepoklapanje prioriteta između potrošača i kompanija. Istraživanje je pokazalo da 88 procenata evropskih potrošača smatra da je bezbednost podataka najvažniji činilac pri izboru kompanije sa kojom će poslovati. Zapravo, 86 procentaa smatra da je to važnije pitanje od kvaliteta proizvoda.

Ukoliko kompanije ne budu uspele da ispoštuju rok, biće novčano kažnjene.

 

 

Napomena: 
Nijedan deo teksta ne sme biti reprodukovan bez prethodnog odobrenja autora ili redakcije portala. Nećemo objavljivati uvredljive, nepristojne i netolerantne komentare.
Podeli: