Zapisi prokletog čoveka (II deo)

Submitted by Despot Kasapinović on 16/08/2013 - 18:55

Zapisi prokletog čoveka (II deo)

Rad na sebi i prihvatanje sopstvenog bića onakvog kakvo jeste...

 

Iskustva i mudrosti

 

Posveta životu i mudrosti – drugi deo 

*Ono što nam treba je potreba:

- Ne treba generalizovati, al' čoveku gledano spolja zaista malo treba da bi bio srećan. Mi kao ljudi imamo potrebe organske/biološke/fiziološke, kada njih zadovoljimo organizam je miran, dok glava može da osciluje i varira za raznim željama koje nam se čine preko potrebnim. Neke od potreba ljudi su: žeđ, glad, san, adekvatna odeća i obuća i još mnoge druge... Kada čovek to zadovolji, može da bude miran i da radi na samoostvarivanju koje je presudan faktor za dostizanje zrelosti. U drugi mah, kada je čovek gladan, a tu glad nema čime da zadovolji, onda on samo misli o tome i nema prostora da misli o radu na sebi i samoaktuelizaciji. Dakle, potrebe su rupe u organizmu koje se adekvatno popunjavaju. Želje sa druge strane obično nisu realne i obično su u vezi sa "težnjom za kojekavkim luksuzom". Ako petočlana porodica može fino da preživi u stanu od 60 kvadrata, nerealna želja bi bila da im treba veći prostor. Poenta je prihvatati sve što imamo iznutra i spolja i biti zadovoljan kompletom, a sa druge strane uvek raditi na sebi.

*Kako sa nepravdom u koštac?:

- Često smo okruženi nepravdom i na nju svi reagujemo (i pasivnost je reakcija) na različite načine. Reagovanje se zasniva na vrsti temperamenta i određenim karakternim crtama. Uglavnom, poznati "srpski inat" je još odavno svima nama poznata reakcija. Jedne nepravda povredi, druge ne. Prvi burno reaguju, drugi ostanu mirne glave. Kakvi god da smo kao ljudi, na nepravdu treba reagovati hladne glave, sa poniznošću u kombinaciji sa realnošću. Dakle, pravilna reakcija jeste poniznost. Međutim, ne misli se na poniznost u smislu da dopuštamo da nas neko konstantno gazi, jer vidi da smo mi ponizni i slabašni da mu se suprotstavimo. Već naprotiv, to je pre svega reakcija sastavljena od tri komponente:

a) Hladna glava (dakle, bez emocija),

b) Realističnost (procenjivanje šta je zapravo nepravedno, a šta pravedno hladne glave),

c) Strpljenje (čekanje da se emocije ohlade ili ispolje npr. kroz sport, a zatim strpljiv i postepen rad i trud usmeren ka ostvarivanju pravde...).

Nepravda, kao i pravda, potekla je iz ljudske glave. Na nepravdu gledajmo kao na loše usađenu naviku koju na dugoročnom planu želimo popraviti.

*Ima nešto u tom bolu, u tim ranama što tiho peku:

- Nema tog čoveka koji makar jednom u životu nije osetio bol. Ovde nas interesuje bol na srcu i duši. Odrastanje ličnosti iznutra jeste bolan proces, a na to uvek može da se prilepi i bol iz spoljašnjeg sveta u kojem živimo, npr. od strane ljudi sa kojima smo u dodiru. Bol pomaže čoveku da brže odraste. Ima ljudi koji su ostali upamćeni u istoriji, a da su imali sasvim normalno detinjstvo i bezbolno pravilno odrastanje ličnosti, ali takvih je manje u odnosu na one koji su odrasli jer ih je bol nagnala da to učine. Bol pokreće čoveka da misli, radi i jednog dana reši problem.

*Mislim, dakle privlačim:

- "Kako misliš, tako će ti i biti", još pre mene izjavili su mnogi mudraci i mislioci. Međutim, postoje i ljudi koji se procesu "mentalnog magnetizma" protivreče i tvrde da je to besmislica. Ali da ne promatramo pojedinačo, evo primera: čovek koji misli pozitivno, biće uvek u pozitivnoj atmosferi, okružen pozitivnim i zadovoljnim ljudima koji će ga voleti. I obrnuto je takođe tačno. Mada, nije uvek sve tako crno i belo. U svakom slučaju, negativne misli su loše. Njih ne treba potiskivati, već rešavati sve dok iz naše glave ne iznedre pozitivne misli. Dakle, "kakve su ti misli, takav ti je i život" – nije samo još jedan vid "savremenog sujeverja", već istinita i u praksi potvrđena stvar.

*Povratak sa puta laži:

- Čovek koji je dugo lagao, do te mere da je spoznao kako to ne donosi sreću, ni zadovoljstvo, sada želi da se vrati na pravi put. Kada ulazimo na auto-put kupujemo kartu, u ovom slučaju strpljenje je bitan elemenat za ulazak u istinu, jer je povratak uvek samo na početku brz i lagan (kako bi dobili vetar u leđa), ali inače spor i težak. Dakle, svaka laž prepravljena u istinu biva nagrađena određenim podstrekom (na kratkoročnoj ili dugoročnoj bazi). Budimo iskreni pre svega prema sebi, a onda i prema drugima koji našu iskrenost zaslužuju. Važno je da svaka istina najpre bude prihvaćena i dugoročno učvršćena u glavi pre nego što se izgovori. U suprotnom je samo zloupotrebljavamo.

*Kako se preuzima odgovornost?:

- Ko je rastao u nezdravim porodičnim uslovima, kao i društvenim. Ko je imao raznih poteškoća i problema. Na takvoj osobi leži velika odgovornost (veća nego na osobi koja je od početka bila srećna) da sve te probleme i poteškoće (društvene, porodične) u budućnosti ispravi, tako što će na njih kroz sazrevanje sopstvene ličnosti pružiti zdrav odgovor. Ne treba kukati i prebacivati odgovornost na druge, već je preuzeti na svoja pleća, iako je ona često bolna i teška. Tako čovek odrasta u ono što zapravo i treba da postane.

 

 

I deo: http://punjenipaprikas.com/zapisi-prokletog-%C4%8Doveka-i-deo

 

 

Napomena: 
Nijedan deo teksta ne sme biti reprodukovan bez prethodnog odobrenja autora ili redakcije portala. Nećemo objavljivati uvredljive, nepristojne i netolerantne komentare.
Podeli: