Punjeni paprikaš

Transpozicija užasa u "Čitaču" Bernharda Šlinka

Submitted by Nataša Đuričić on 05/08/2013 - 15:06

Scena iz filma Čitač (2008) - Hana Šmic (Kejt Vinslet), Mihael Berg (David Kros)

Štа je to nа štа ste ponosni? Imа li stvаri u Vаšem životu koje Vаs čine posebno ponosnim? Zаmislite se dobro. Nаrаvno dа ih imа. Sаd, koje su to stvаri? Ne morаte dа žurite, dobro promislite. Novi telefon, novi аutomobil, finаnsijski uspeh koji ste postigli? A one stvаri koje nisu mаterijаlnа dobrа, koje tаkoreći pripаdаju duhovnoj sferi? Dа li možete dа se setite nečeg tаkvog, а dа ste nа to izuzetno ponosni? Dа mаlo pomognem, zаmislite dа ne znаte dа čitаte i pišete.

Dve strane kovanice i nepromenljiva sredina - Rad na sebi: Ljubav kao vetar u leđa

Submitted by Despot Kasapinović on 04/08/2013 - 20:41

Obostrana ljubav - Prednost i promašaji 3

Obostrana ljubav: Prednost i promašaji

Evo šta se sve dešava kada čovek sretno voli i kada mu je uzvraćeno osećanje ljubavi od osobe suprotnog pola (koju voli; -pa hajde da kažemo i ovo: "u koju je zaljubljen"-). Govoriću o pozitivnom, neutralnom i negativnom dejstvu obostrane istinske ljubavi na čoveka i konkretno na njegovo delovanje na samog sebe i druge ljude preko ~Rada na sebi~ pokrenutog snagom volje koja je proistekla iz uzvraćene ljubavi.

Nastanak moderne fabričke proizvodnje u "zaostalom" Novom svetu

Submitted by draganmilosevic on 03/08/2013 - 14:05

Nova Engleska u drugoj polovini 18. veka

Obično kada pomislimo na industrijalizaciju prvo se setimo Engleske koja je u 18. veku postala izvorište i centar industrijalizacije. Sledeće čega se obično setimo je širenje industrijske revolucije u kontinentalnoj Evropi. Evropu uvek posmatramo kao centar svega: značajnih političkih zbivanja, kulture, umetnosti, ekonomskog, a samim tim i industrijskog napretka. Iako je ovakvo stanovište u velikoj meri tačno, ono ipak nije sasvim opravdano. Pojedini delovi sveta koje obično ne povezujemo sa napretkom industrijalizacije odigrali su značajnu ulogu u tom procesu. Jedan od takvih delova sveta je bila i kolonijalna Nova Engleska, krajem 18. i početkom 19. veka.

Pages

Subscribe to Punjeni paprikaš RSS